Przypuszcza się, że Python 3.x już jest ustalony na Waszym komputerze.

  1. Załadujcie MySmile i rozpakujcie archiwum do oddzielnego dyrektoriatu
  2. Ustalcie zależność z plika config/requirements/local.txt
  3. Przejdźcie w dyrektoriat projektu i wykonajcie w naczelnym interpretatorze: $ python3 manage.py runserver

Oto i wszystko! MySmile pomyślnie jest ustalony.
Otwórzcie w swojej przeglądarce strony:

Dokumentacja MySmile znajduje się za adresem http://mysmile.readthedocs.org/en/stable.
Offline- wersję w różnych formatach patrzcie w prawym bloku tej strony.