załadować v0.7.2,
  1. Usunięta baza danych z repozytorium. #14
  2. Poprawiono błąd przy wyłączeniu języka na stronie administratora. #15
  3. Dodana możliłość wyboru języka dla 404 strony. #16
  4. Dodano Docker
  5. Wznowiono do wersji Django 1.8.17
  6. Wznowiono dokumentację
Również możecie poznać poprzednie wersje.